SAKREGISTER  
   
A  
Allmän systeminformation O41
Allmänna avgifter (artiklar) O34.32
Allmänna avgifter (dokumenthuvud) O34.30
Användare (vår referens) O34.24
Artikel leverantörs post O32.2
Artikelbenämning utländsk O32.10
Artikeletiketter O37.2
Artikellista O37.1
Artikelstatistik O25.21
Artikelstatistik O26
Artikelstruktur lista O37.5
Artiklar O32.1
Avdrag % textdebitering O32.23
Avgiftskoder O34
Avrundning på Fakturan O34.8
Avrundningstabell inpris O32.28
Avrundningstabell utpris O32.27
Avtal registreringsrad (art) O35.12
Avtalsfakturering O53
Avtalshuvud O35.7
   
B  
Barkod (Streck kod, EAN-nr) O32.2
Beställningar O15.21
Beställning per artikel O15.23
Beställning per leverantör O15.22
Beställningshuvudtyp O15.33
Beställningsförslag O15.1
Beställningsprognos O15.27
Beställningsradtyp O15.34
Beställningsförslagskod O15.32
Betalningsvillkor O34.1
Budget O25.12
Butiker O34.21
   
D  
Definiera inventeringskod O17.1
Definiera prel. prislistekod O17.10
Distrikt O31.9
Delleveranser O11.3, O11.3
Detaljerad konteringslista O12.22
Dokumenthantering O40
Dokumentkod (kund) O40.16
Dokumentkod (pgm) O40.19
Dokumentkoppling O40.17
Dokumenttyp O40.15
Dokumentutskriftskod text O32.25
   
E  
EAN-nummer O32.2
EDI (Odette, EDImatrix) O51
Enheter O32.4
Enhetstyper antal O32.5
Enhetstyper vikt och volym O32.6
Etikett utskrift O10.34
EU-rapporter O12.37
   
F  
Faktura O12.21
Fakturainitiering av order O11.2
Fakturainitiering uttag O11.13
Fakturajournal O12.22
Fakturakopplade dokument O12.26
Fakturanummerserie O41.21
Fakturaregistrering O12.1
Fakturastatistik artiklar(1 begrepp) O37.30
Fakturastatistik artiklar(2 begrepp) O37.31
Fakturastatistik kunder(1 begrepp) O38.30
Fakturastatistik kunder(2 begrepp) O38.31
Fakturastock per artikel O12.32
Fakturastock per kund O12.31
Fakturauppdatering O12.11
Fakturering O12.1
Flyttning av standardrapporter O40.22
Fraktdata O34.2, O41.7
Fraktsedel O11.24, O40.3
Fraktsätt O34.2
Fråga artikelsaldo O11.35
Fråga order O11.4
Företagsuppgifter O41.7
   
G  
Generell statistik O25.31, O41.4
Genomgång beställningsförslag O15.4
Genomgång prel. prislista O17.12
Godkänn beställningsförslag O15.5
Godkänn inventering O17.4
Godkänn prel. prislista O17.13
Grundartikel O32.1
Grundkund O31.1
Grundtexter O32.23
   
H  
Historik fråga O12.15
Historik (kunder) O12.35
Historik (inleveranser) O16.15
   
I  
In & utläsning av rapporter O40.21
Ingår i lista O37.6
Inköp & beställningstyp O15.31
Inleverans utan beställning O16.2
Inleverans via beställningar O16.2
Inleveranshistorik O16.15
Inpriser O32.2
Internationellt momsnr (VAT-nr) O31.1, O40.3
Inventering O17
   
J  
Justeringsrutiner O99
Jämförelse budget/statistik O25.15
   
K  
Kalkylkurs O34.9
Kassaregistrering O14
Kategori O31.10
Kreditfakturering O12.3
Kontantfakturaregistrering O12.3
Konto O34.26, O41.5
Kontokod avgift fakturahuvud O34.31
Kontokoder artiklar O32.21
Kontokoder kunder O31.2
Koppling dokument O40.17
Kostnadsställe O34.27
Kunder O31.1
Kundreferenser O31.4
Kundstatistik O25.21
Kundstatistik O26
Kundstatistik, Faktura-/Orderstatistik O38
Kvartalsredovisning till Skattemyndh. O12.37
   
L  
Lager O17
Lagerlista O17.26
Lagerorter O34.21, O41.21
Lagerstatistik O17.27
Lageruttag mot order O11.11
Lageruttag per artikel O11.30
Lageruttag per kund O11.29
Lagervärdering O17.25
Leveransadresser O31.5
Leveransadresser per kund O38.5
Leveransbevakningslista O11.27
Leveranssätt O34.2
Leveransvillkor O34.3
Leverantör O31.21
Leverantörsreferenser. O31.22
Logglista inleveranser  O16.21
Logglista manuella uttag O16.23
   
M  
Manuella uttag  O16.3
Medelinpris O11.35
Miljöavgifter  O34.32
Momsnummer O31.1, O40.3
   
N  
Nollställning fakturajournal O12.23
Nollställning logglista O16.22
Nummerserier  O41.21
   
O  
Objekt O34.28
OCR-utskrift (Rapportkod) O40.3
Offerthantering O10
Offertstock per artikel O10.23
Offertstock per kund O10.22
Orderbekräftelse O11.21
Ordererkännande O11.21
Orderingång O11.28
Orderinitiering av offert O10.2
Orderkopplade dokument O11.34
Ordernummerserie O41.21
Orderregistrering O11.1
Orderstatistik O25.32
Orderstatistik artiklar (1 begrepp) O37.35
Orderstatistik artiklar (2 begrepp) O37.35
Orderstatistik kunder (1 begrepp) O38.35
Orderstatistik kunder (2 begrepp) O38.35
Orderstatuskoder O11.27
Orderstock per artikel O11.33
Orderstock per kund O11.32
Orderstock per leveransdatum O11.31
   
P  
Packlista O11.23
Periodavslut artiklar O17.18
Periodavslut kunder K11.2
Periodavslut mixad statistik O25.1
Periodavslut mixad orderstatistik O25.2
Periodavslut säljarstatistik O18.19
Periodstatistik O26
Periodstatistik (uppstart ) O41.23
Plocklista O11.22
Preliminära inleveranser O16.5
Prislista O37.3
Provisionsgrupper artiklar O18.4
Provisionskoder kund O18.3
Provisionstyper säljare O18.1
Provisionstypstransar O18.5
Påläggs %  text O32.23
   
R  
Rabatter O33
Rapportkoder O40.1, O40.2, O40.3
Rapportuppbyggnad O40
Registervård registreringsbilder O35
Registrering beställningar O17.17
Registrering budget O25.12
Registrering inventerat saldo O17.3
Registrering/ändring EU-rapport O12.17
Registreringstyp artikel O32.16
Registreringstyp kund O31.13
Registreringstyp text O32.24
Rensning slutlevereade order O11.16
Rensning uppdaterade fakturor O12.12
REPA-register O40.1
Restorder O11.25
   
S  
Samfaktureringskod O34.6
Samföljesedel O11.26
Samföljesedelsfakturor O12.25
Skapa beställningsförslag allmän O15.1
Skapa beställningsförslag från order O15.2
Skapa inventeringsunderlag O17.2
Skapa preliminär prislista O17.11
SNI-kod(Svensk näringsgrensindelning) O31.1
Speditör O31.15
Språkkoder O34.5
Statistik O25
Statistik, Periodstatistik O26
Statistikaktivering O41
Struktur O32.9
Systeminfo information O41
Säljare O18.1
Säljarhantering O18
Säljarstatistik O18.25
   
U  
Uppläggning budgetkurva O25.11
Utbetalning provision O18.22
Utleverans O11.11
Utleveranskvittering O11.3
Utskrift artikeluppgifter O37
Utskrift egna rapporter O40
Utskrift differenslista O17.22
Utskrift inventeringsunderlag O17.21
Utskrift offert O10.21
Utskrift provisionstransar O18.24
Utskrifter priser & rabatter O36
   
V  
Valutakoder kurser O34.6
Valutatyper O34.10
VAT-nummer (Internationellt momsnr) O31.2
Veckokörning reserverat/beställt O11.15
   
Å  
Årsavslut artiklar O17.19
Årsavslut kunder K13.40
Årsavslut säljarstatistik O18.20
   
Ä  
Ändring inpris Art/Lev O15.10
Ändring leveransdatum, orderrader O11.5
Ändring leveransdatum, beställning O15.8
Ändring medelinpris O99.21
Ändring provisionskoder O18.10
Ändring provisionstransar O18.21
Ändring senaste uttag O11.12
Ändring utifrån ny kalkylkurs O15.10
   
Ö  
Öresavrundning Fakturan O34.8
Öresavrundning Inpris O32.28
Öresavrundning Utpris O32.27